Rezerwacja - Mazurskie Centrum Rehabilitacji - Dębowa Góra

rezerwacja

Rezerwuj

Nasi Goście mogą dokonać rezerwacji za pomocą: systemu rezerwacji, telefonicznie lub mailowo - recepcja@mcpir.pl W przypadku turnusów przekraczających 29 dni ceny i rezerwacje są ustalane indywidualnie

Rezerwację obsługuje system : HOTRES.pl

Regulamin rezerwacji w Ośrodku Rehabilitacji Medycznej pn. Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych (MCPiR)

w Dębowa Góra 1A , 11 – 015 Olsztynek
NIP 7141153100, REGON 360037381

1. Zawarcie umowy z klientem o świadczenie usług rehabilitacji, fizykoterapii i psychoterapii w trakcie 2 tygodniowych zdrowotnych turnusów rehabilitacyjnych proponowanych przez MCPIR następuje po potwierdzeniu przez klienta rezerwacji i wpłaceniu zadatku w wysokości 20% kosztów pobytu wg obowiązującego cennika na wybrany przez Kuracjusza turnus, w terminie do 5 dni. Rachunek do wpłaty: Bank PKO BP nr rachunku: 94 1020 3147 0000 8202 0128 1476, Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych Maria Jedlińska. Niewpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

2. Wpłacający zadatek zobowiązany jest do umieszczenia na przelewie następujących danych: imię i nazwisko klienta, numer rezerwacji, termin pobytu oraz rodzaj turnusu.

3. Dopłatę do pełnej wartości pobytu należy dokonać na konto Ośrodka przed przyjazdem lub uregulować w dniu zameldowania w Ośrodku.

4. Rezerwujący ma prawo zrezygnować z zarezerwowanego pobytu w MCPiR. W przypadku rezygnacji dokonanej krócej niż 3 dni przed datą rozpoczęcia turnusu wpłacającemu nie przysługuje zwrot wpłaconego zadatku.

5. Koszt opłat za usługi dodatkowe nie zawarte w cenie turnusu, ponosi Kuracjusz, wg obowiązującego cennika. Płatność na rachunek MCPIR winna nastąpić na 2 dni przed zgłoszeniem chęci skorzystania z dodatkowej oferty Ośrodka.

6. Doba hotelowa w MCPIR trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

7. Ceny usług i świadczeń dla klienta są cenami umownymi brutto.

8. Ośrodek odpowiada za należyte wykonanie usługi w zakresie zgodnym z umową dotyczącą każdego z turnusów.

9. Obowiązkiem Kuracjusza jest przestrzeganie zasad i porządku jaki panuje w ośrodku – zgodnie z Regulaminem Ośrodka.

10. Kuracjuszowi przysługuje prawo do reklamacji, która winna być wniesiona w terminie 7 dni od zakończenia pobytu w ośrodku. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą uwzględniane. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do jednego miesiąca od dnia wpłynięcia do Ośrodka. Podstawą reklamacji nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności przy dochowaniu należytej staranności nie mógł ich przewidzieć.

11. Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych warunków rezerwacji w MCPIR oraz akceptacją Regulaminu Ośrodka.

12. Zasady polityki prywatności realizowanej przez MCPiR są zamieszczone i wyjaśnione na podstronie Regulaminu Ośrodka.

Do zobaczenia w naszych skromnych progach