Fundusze Europejskie - Mazurskie Centrum Rehabilitacji - Dębowa Góra

fundusze europejskie

Wsparcie ze środków Funduszy Europejskich

Miło nam poinformować, że Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych, powstało dzięki realizowanym projektom wspófinansowanym ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne
Cele projektu: przygotowanie i zagospodarowanie terenu inwestycyjnego pod budowę ośrodka terapeutyczno-opiekuńczego
Efekty projektu: powstanie ośrodka terapeutyczno-opiekuńczego
Wartość projektu: 783 272.98 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 391 558.16 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Działanie: 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie: 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej Mazurskiego Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych
Efekty projektu: dostęp do wyspecjalizowanych usług opiekuńczo-terapeutycznych
Wartość projektu: 10 453 779.76 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 549 350.00 zł